Information kring coronavirus

Information gällande JRM Skates and Skills AB verksamhet och ispass under tiden restriktioner för Coronavirus gäller. Vi följer utvecklingen via folkhälsomyndigheten och UD gällande hur vi som företag rekommenderas att agera.

JRM Skates and Skills AB följer regeringens, folkhälsomyndigheten och UD:s rekommendationer gällande försiktighet vid evenemang där personer vistas tillsammans. Vi fortsätter vår verksamhet som tidigare tills andra besked ges.

Om spelare eller föräldrar uppvisar minsta tecken på symptom för Coronavirus, så skall ni stanna hemma. Detsamma gäller om ni har varit i område där smittspridning sker eller har skett.

På ispassen är risken för smittspridning mindre. För att minimera riskerna ytterligare så rekommenderar vi våra spelare att byta om i hemmiljö både före och efter ispassen.

Har ni frågor så kan ni via mail kontakta oss för vidare information

Mikael Andersson
JRM Skates and Skills AB

Handlingsplan för JRM Skates and Skills Camper hösten 2020

På grund av rådande omständigheter gällande viruset Covid-19 upprättar JRM Skates and Skills AB en handlingsplan för sommarcampen 2020. Handlingsplanen följer FHM och Regeringens direktiv.

1. Information gällande handlingsplanen kommer att tillställas samtliga spelare och föräldrar före ankomsten till våra camper.

2. Vid ankomsten till camp får spelare eller familjemedlem inte ha några symptom på förkylning, halsont, hosta eller övrigt som kan indikera eventuell smitta av Covid-19. Samtal vid inskrivningen kommer att ske med respektive familj.

3. Vid ankomst till hallen eller under dagen kommer inpassering att ske via entren och utpassering ske via spelaringången på baksidan. Därav får vi ett flöde utan att mötas vid in- och utpassagen.

4. Vi kommer sprida ut grupperna i omklädningsytorna vilket minimerar kontakten. När ena gruppen är på is så kan den andra byta om med säkert avstånd till varandra.

5. I den mån det fungerar så önskar vi att man minimerar tiden i omklädningsytorna, t.ex. så kan man komma i underställ. Vi önskar också att man i största möjlighet duschar hemma.

6. De spelare som skall gå på is kommer att samlas i båset före den aktiva gruppen lämnar isen. Detta gör att vi minimerar kontakten i omklädningsytorna.

7. Minst ett öppet partytält kommer att finnas på utsidan av ishallen, där kommer matlådorna att serveras och vi äter på öppna ytor i så stor utsträckning som möjligt.

8. Ett partytält kommer att finnas i anslutning till hallen. Där kommer kaffe och dricka att försäljas.

9. I hallen kommer inte fler än 50 personer att vistas under pågående fysisk aktivitet. Vi kommer att avgränsa ytor för föräldrar och då endast ca 20 st så vi ej överskrider totalen om 50 personer i lokalen.

10. Det kommer att finnas våtservetter och desinfektionsmedel för samtliga spelare och ledare.

Mikael Andersson
JRM Skates and Skills AB

SwedishEnglishRussian