Information kring coronavirus

Information gällande JRM Skates and Skills AB verksamhet och ispass under tiden restriktioner för Corna virus gäller. Vi följer utvecklingen via folkhälsomyndigheten och UD gällande hur vi som företag rekommenderas att agera.

JRM Skates and Skills AB följer regeringens, folkhälsomyndigheten ochUD:s rekommendationer gällande försiktighet vid evenemang där personer vistas tillsammans. Vi fortsätter vår verksamhet som tidigare tills andra besked ges.

Om spelare eller föräldrar uppvisar minsta tecken på symptom för Coronavirus, så skall ni stanna hemma. Detsamma gäller om ni har varit i område där smittspridning sker eller har skett.

På ispassen är risken för smittspridning mindre. För att minimera riskerna ytterligare så rekommenderar vi våra spelare att byta om i hemmiljö både före och efter ispassen.

Har ni frågor så kan ni via mail kontakta oss för vidare information

Mikael Andersson
JRM Skates and Skills AB

SwedishEnglishRussian