Betalningsinformation för JRM

 

Betalning sker till Plusgiro 71 77 92-6 alternativt Bankgiro 552-1224. Betalningsmottagare är JRM Skates & Skills.

För internationella betalningar är uppgifterna:
IBAN: SE9695000099604207177926
SWIFT: NDEASESS

Nordea Bank
Hamngatan 12
105 71 Stockholm

SwedishEnglishRussian